وقتشه نشون بدی کی هستی؟!

سوالات زیر رو جواب بده تا بهت بگیم شخصیتت شبیه کیه؟!

دو دنیای قصه‌ها دوست داری کدوم گزینه رو تجربه کنی؟