استخدام برنامه نویس Node.js

استودیوی بازی سازی پاییزان متشکل از سازندگان ارتش‌های فرازمینی و مگنیس و عنواین دیگر برای ساخت و تکمیل پروژه جدید خود برنامه نویس مسلط به Node.js و MongoDB استخدام می کند. توانایی های لازم تسلط کامل به زبان javaScript بیش از سه سال سابقه کار در شغل های مرتبط سابقه کار با Node.js و کتابخانه[…]